350-årsjubileum, Tvärvetenskap

Humanistlaboratoriet firar tioårsjubileum

Mitt i universitetets stora 350-årsjubileum fyller Humanistlaboratoriet tio år. Det finns en del liknande laboratorier i världen – men inget med samma bredd som det i Lund.
– Det är bara vi som har så många olika teknologier och uppdrag som är riktat till så många discipliner – där är vi unika, säger Marianne Gullberg, professor i lingvistik och föreståndare för det jubilerande laboratoriet.

3D-scanning på Humanistlaboratoriet. Foto: Kennet Ruona

Humanistlaboratoriet invigdes av en annan lingvist, professor Sven Strömqvist, 2007. Något år senare blev han vicerektor under dåvarande rektor Per Eriksson som kallade hem Marianne Gullberg från sina uppdrag i Nederländerna och Frankrike, och erbjöd henne föreståndartjänsten.

– Under mina snart åtta år här har jag arbetat med att skapa en plats med strukturer och rutiner för förbättrad tillgänglighet och med att ge labbet en naturlig plats i fakulteten och på universitetet i stort. Vi är en infrastrukturenhet, men fungerar mycket som en institution, säger hon.

När Marianne Gullberg tillträdde hade labbet cirka 25 användare och idag är siffran 500. Hälften av dessa finns inom fakulteten och hälften utom.

– Det är jag mycket glad över – för tanken är att det ska vara en plats för tvärvetenskapliga möjligheter och det är det verkligen.

Till Humanistlaboratoriet kommer forskare och utför sina experiment med den teknik som tillhandahålls på laboratoriet. Här kan man mäta ögonrörelser, hjärnaktivitet, eller rörelser i talapparaten eller hela kroppen. Man kan också scanna saker i 3D, jobba med virtual reality, med professionell ljud- och videoutrustning och med stora textmassor och samlingar av utrotningshotade språk. Man kan jämföra Humanistlaboratoriet med MAX IV där också forskare från när och fjärran hyr in sig för att utföra experiment.

– Men hos oss är det helt gratis, förutom visst förbrukningsmaterial till självkostnadspris, säger Marianne Gullberg.

Precis som med MAX IV lyfts också Humanistlaboratoriet fram vid nationella och internationella viktiga besök och Marianne Gullberg berättar att man försöker vara så generös som möjligt med visningar.

– Förra året hade vi 49 visningar, säger hon.

Själva tio-årsjubileet firas den 19 och 20 oktober. Den 19 med symposier där forskare berättar om vad Humanistlaboratoriet betytt för deras forskning. Den 20 oktober flyttar man ner en del av sin utrustning till Skissernas museum och bjuder in alla intresserade till en prova på-dag. Man kan exempelvis få scanna sig själv i 3D-format, virtuellt följa med på en rundvisning i en villa från Pompeji och testa sina ögonrörelser. Mer information på jubileumswebben och på Humanistlaboratoriets hemsida.

Maria Lindh