Okategoriserade

Institutionerna tar över uppdragsutbildningen

Utifrån tanken att göra uppdragsutbildningen till en strategisk resurs för universitetet diskuteras en särskild satsning som bland annat innebär att den integreras inom institutionernas verksamhet och utförs inom ramen för lärarnas anställningar.

Det är vicerektor Bo Ahrén som håller i diskussionerna och han säger att planerna fortfarande är på idéstadiet och inga beslut är tagna. Man diskuterar satsningen utifrån ett antal punkter där en är att ett utskott för uppdragsutbildningen inrättas under utbildningsnämnden. Andra punkter handlar om att ett professionellt stöd inklusive säljstöd sker inom myndigheten, och att ett forum för verksamhetsutveckling och idéskapande inrättas med en akademisk referensgrupp och representanter från offentlig verksamhet och näringsliv. Tanken är vidare att tillföra särskilda utvecklingsresurser under en treårsperiod och att uppdragsutbildningen därefter ska vara självförsörjande. 

Hur den nuvarande uppdragsutbildningen som pågår inom eller i nära samarbete med LU:s lärare och institutioner ska hanteras är ännu oklart. Dock har Ekonomihögskolans rektor pausat Stiftelsen EFL:s MBA-utbildning i höst. LUM återkommer till den nya organisationen i nästa nummer. 

Maria Lindh