350-årsjubileum, Utbildning

Jubileumskurs i allmänbildning öppen för alla

Ta chansen att skaffa dig ett diplom i allmänbildning. Som en del av universitetets jubileumsfirande arrangerar biologen Marie Dacke och kemisten Ulf Ellervik under nästa år en fakultetsövergripande kurs i allmänbildning.
– Vi vill visa på universitetets enorma bredd och bjuda in alla att ta del av den forskning som pågår här, säger de.

Marie Dacke

Marie Dacke.

Med start den 18 januari rullar en diger serie kvällsföreläsningar igång. Såväl allmänheten som universitetets anställda och studenter är välkomna att förkovra sig. Sammanlagt 36 programpunkter från alla olika fakulteter ingår, med avslutning den 18 december 2017. Förutom föreläsningar innefattar kursen även konstutställningar och teaterrepetitioner.

Kursdeltagarna får varsin gammaldags tentamensbok, som stämplas vid varje före-läsning. Den som samlar på sig stämplar från alla fakulteter/områden kommer att få ett diplom av rektor. Dessutom kommer det att delas ut ett pris till den som gått på flest föreläsningar.

Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi

Ulf Ellervik.

– Med hjälp av tentamensboken kommer vi i slutänden att kunna utse vår mest allmänbildade (aktiva) deltagare, säger Ulf Ellervik.

Det går dock inte att få något akademiskt poäng för kursen, det var inte möjligt att få till stånd en sådan lösning. Däremot får kursdeltagarna chansen att besöka en lång rad platser inom universitetet i Lund, Malmö och Helsingborg.

– Detta blir intressant inte bara för allmänheten, utan även för de anställda som ofta rör sig på en relativt liten del av universitetet, säger Marie Dacke.

Idén till den fakultetsövergripande kursen i allmänbildning fick Ulf Ellervik och Marie Dacke under ett möte inför jubileumsåret. Vad har då varit roligast i arbetet med att planera och organisera programmet?

– Bredden och entusiasmen. Det är otroligt stor bredd. Dessutom har ingen tillfrågad föreläsare tackat nej till att delta, säger Marie Dacke och Ulf Ellervik.

Lena Björk Blixt

Fotnot. Kursprogrammets innehåll inklusive alla datum och lokaler se:

http://www.lu.se/lunds-universitet-350-ar/om-programmet/jubileumskursen

 

Jubileumskursens första föreläsningar

18 januari Konsten att njuta. Hur hänger molekyler, lukter och känslor ihop? Professor Ulf Ellervik.  Kl 19.00–20.00, LTH. Lokal meddelas senare.

23 januari Varför dominerar okritiskt tänkande på jobbet? Varför slutar vi tänka kritiskt på jobbet? Professor Mats Alvesson belyser begreppet ”funktionell dumhet”. Kl 19.00–20.00. Lokal meddelas senare.

1 februari Mänskliga rättigheter – vad är det? Professor Lena Halldenius. Kl 19.00 – 20.00. Lokal meddelas senare.

6 februari Kan juridiska lösningar vara smarta? Kan juridik vara innovativ? Docent Ulf Maunsbach Kl 19.00 – 20.00 Pufendorfsalen, Lilla Gråbrödersgatan 3, Lund.

15 februari Var går gränsen i sökandet efter ny kunskap? Professor Nils-Eric Sahlin om viktiga etiska dilemman inom medicinsk forskning. Kl 19–20.00, Fernströmsalen, BMC, Sölvegatan 19, Lund.

Se hela programmet på www.lu.se/350