Innovation, Utbildning

Innovation och näringslivssamarbete nyheter i EU:s nya utbytesprogram

I februari lanserades EU:s nya samarbetsprogram för högre utbildning, Erasmus+. Nästan femton miljarder euro satsas på stipendieutbyten och strategiska samarbeten – mellan universitet, men också mellan universitet och företag, organisationer och andra samhällsaktörer. Det mesta sker inom Europa, men i högre grad än tidigare också med övriga världen.

Elisabeth Axell

Elisabeth Axell. Foto: Britta Collberg

Liksom i EU:s nya forskningsprogram Horizon 2020 handlar Erasmus+ mycket om innovation och samarbete mellan olika sektorer och med näringslivet. Det finns en stark koppling mellan detta program och EU:s utbildningspolitiska mål, där ett är att minst fyrtio procent av alla 30–34-åringar ska ha genomgått en eftergymnasial utbildning år 2020.

Förutom betoningen av innovation och samarbete så innebär Erasmus+ en förenkling av regelverket när alla tidigare program – Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus etc. – integreras och samlas under en hatt och får mer likartade regler och ansökningsförfaranden.

– För de många anställda vid Lunds universitet som arbetar med internationella utbytesavtal innebär det här ändå väldigt mycket arbete, berättar Elisabeth Axell på Externa relationer. Alla avtal måste nämligen skrivas om för att anpassas till det nya programmet.

Fortfarande kommer merparten av stipendierna att gälla utbyten inom Europa, men Erasmus+ kommer även ge möjlighet att ingå liknande utbytesavtal med universitet utanför Europa, med stipendier för studenter och lärare, fast i relativt begränsad omfattning.

Lunds universitet koordinerar eller är part i flera internationella samarbetsprojekt, s.k. Erasmus Mundusprojekt, som sträcker sig utanför Europa. De kommer att löpa parallellt med de nya som startar inom Erasmus+.

Fasta stipendienivåer är en nyhet när det gäller utbyten – det gäller både studenter, lärare och annan personal.

– Alla studenter som söker Erasmus+-stipendium kommer också att behöva göra ett språktest före och efter utlandsvistelsen. EU vill följa upp effekten av utlandsstudierna på det här sättet. De studenter som har dåliga språkkunskaper innan de åker iväg erbjuds en språkkurs online, berättar Elisabeth Axell.

En del av Erasmus+ handlar om att stimulera till en ny form av gränsöverskridande samarbetsprojekt – mellan universitet i Europa, men alltså också mellan universitet och andra samhällsaktörer och i olika länder.

– En typ av projekt kallas ”strategiska partnerskap”. De kräver minst tre parter från tre EU-länder. Man kan tänka sig ett svenskt universitet som startar ett sådant projekt tillsammans med en skola i England och ett företag i Nederländerna t.ex., men det kan också handla om samarbete mellan universitet inom EU, förklarar Elisabeth Axell.

Upplägget rimmar med intentionerna bakom forskningsprogrammet Horizon 2020. EU:s övergripande ambition är att stärka Europa ekonomiskt och socialt, få fart på moderniseringen och förnyelsen. Högre utbildning har både en utmaning i att förnyas för egen del och en central roll att spela i moderniseringen av övriga samhället. EU vill stimulera innovation som leder till högre kvalitet på utbildningen och bättre lärande liksom modernisering av andra institutioner och samhället som helhet.

– Exempel på aktiviteter som man kan söka projektpengar för inom strategiska partnerskap kan vara gemensam kursutveckling, konferenser, intensivprogram, kompetensutvecklingsinsatser och erfarenhetsutbyten.

En annan form av samarbetsprojekt kallas ”kunskapsallianser”. Här är det fokus på samarbete mellan lärosäten och företag och på innovation.

– Upplägget har jämförts med de så kallade KIC:arna som finns inom Horizon 2020 – men på en lite lägre nivå, mer inkluderande och med en mindre budget, säger Elisabeth Axell.

Även här handlar det om att utveckla nya metoder för lärande, utveckla program, aktiviteter och kurser i samarbete med företag. Det är starkare fokus på entreprenörskap inom utbildning och ökad rörlighet mellan universitet och företag. ”Kunskapsallianser” kräver minst sex partners från tre olika EU-länder, varav minst två universitet och lika många företag.

En tredje form av samarbetsprojekt är ”Kapacitetsuppbyggnadsprojekt”. De ersätter de tidigare Tempus-projekten och handlar om kapacitetsuppbyggnad i framför allt grannländer till EU, exempelvis i Mellanöstern, men även i mer avlägsna delar av världen.

Britta Collberg

 

FAKTA: Erasmus+

Erasmus+ är EUs nya program för högre utbildning

Budget: 14,7 miljarder euro – fyrtio procent mer än tidigare Erasmus-program – fördelas fram till 2020.

Nyckelord: Innovation, gränsöverskridande samarbete.

Mobilitet: Drygt sextio procent av budgeten går till den del av Erasmus+ som framför allt tillhandahåller stipendier för studenter, lärare och övrig personal. Mesta utbytet sker inom Europa, men möjligheten att sluta avtal med länder utanför Europa är större än tidigare.
Mer satsas på språkstöd för de som åker ut på stipendier, liksom stöd för personer med särskilda behov.

Gemensamma masterprogram – s.k. joint master degrees – finns kvar. Det är dock problem med att synka avgiftsfriheten för svenska/EU- och EES-studenter. Utbildningsdepartementet arbetar på en lösning, men om man inte lyckas måste svenska lärosäten dra sig ur de samarbeten man har gått in i.

Samarbetsprojekt:

  • Strategiska partnerskap. Kräver minst tre partners från tre EU-länder. Sista ansökningsdag 30 april.
  • Kunskapsallianser. Fokus på samarbete kring innovation mellan lärosäten och företag. Sista ansökningsdag 3 april.
  • Kapacitetsuppbyggnadsprojekt. Ersätter tidigare Tempus-programmet och innebär att EU-länder samarbetar i projekt med fokus på EUs grannländer, men även mer avlägsna världsdelar. Öppnas för ansökningar först senare i år.

Mer information:

  • Elisabeth Axell, Erasmusansvarig vid Externa relationer, 046-222 32 94,
  • Elisabeth.Axell@er.lu.se
  • EU kommissionen: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
  • Universitets- och högskolerådet:
  • www.programkontoret.se/sv/Program-och-stipendier/Erasmusplus/

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *