Medicin, Utbildning

Läkare med nya gränser

Att flytta från Sydamerika, lära sig svenska och få sin läkarexamen godkänd i Sverige är en stor utmaning.
Mariana Reza Felix och Marcelo Petri har precis påbörjat en ny utbildning för läkare med utländsk legitimation och måste anpassa sina utländska kunskaper till den svenska sjukvården.
Men det gäller också att kunna tolka de oskrivna sociala reglerna och förstå vad de egentligen säger på den skånska bilbesiktningen.

Läkarna ­Mariana Reza Felix och ­Marcelo Petri går en ny utbildning för att anpassa sina utländska kunskaper till den svenska sjukvården.

Mariana Reza Felix växte upp i Venezuela i en miljö där någon alltid var sjuk och blev tidigt fascinerad över hur den sjuke, efter en tid på sjukhuset, kunde komma tillbaka frisk. När hon var åtta år bestämde hon sig, som den första sin släkt, för att bli läkare.

– Men den ekonomiska situationen är väldigt svår för läkare i Venezuela. Under min tvååriga AT-tjänstgöring var jag till exempel tvungen att ha två heltidsjobb och ett extrajobb på helgen och ändå hade jag inte råd med en egen bostad. 

Det var när Mariana Reza Felix jobbade som läkare i Spanien, som hon träffade sin nuvarande svenske sambo. När paret bestämde sig för att flytta till Sverige blev hennes mål att få sin läkarlegitimation godkänd. 

– Under tiden som mina dokument granskades av Socialstyrelsen blev jag erbjuden en doktorandtjänst vid Lunds universitet. Det var fantastiskt och även ett tillfälle för mig att lära mig svenska fortare. Därför valde jag att också att göra mitt avhandlingsarbete på svenska. 

Marcelo Petri tog längre tid på sig att bestämma vilken yrkesbana han ville följa, men efter ett par terminer på läkarlinjen i Mexiko fick han kvittot på att han valt rätt.

– När jag praktiserade på förlossningen och för första gången höll ett spädbarn i min famn kände jag mig på rätt plats. 

Både i Venezuela och i Mexiko finns ett tydligt, tufft hierarkiskt system inom vården som ofta försvårar arbetet. Patienten är dessutom ofta mindre delaktig i den egna behandlingen än i Sverige. 

– Vi behöver lära oss skillnaden mellan sjukvården i våra hemländer och här. Det kan gälla sådana saker som utskrivning av antibiotika, eller om man behöver göra en uppföljande röntgenundersökning eller inte. Vi har inte brist på kunskap – vi har bara annorlunda kunskap och måste anpassa oss till det svenska sättet, säger Marcelo Petri. 

För hans del var det möjligheten till forskning som gjorde att han flyttade till Sverige. Efter det att han doktorerat fick han jobb som undersköterska och började fundera på att stanna kvar och få sin läkarlegitimation godkänd. När Marcelo Petri blev antagen på utbildningen i Lund flyttade hela familjen ner till Skåne från Stockholm. 

– Det funkar bra förutom skånskan, som är den största utmaningen för mig just nu. Jag har precis varit på bilbesiktningen och jag förstod inte ett ord, men som tur är fick jag ju även med mig ett pappersunderlag.

Kurskamraterna kommer från världens alla hörn och har mycket skiftande bakgrund, där flera redan har en färdig specialistutbildning från sina hemländer. Hittills är både Marcelo Petri och Mariana Reza Felix nöjda med utbildningen och tycker att de fått en bra introduktion i svensk sjukvård. För Mariana Reza Felix har det varit värdefullt att se hur under- och sjuksköterskorna arbetar och hon har fått en ökad förståelse för hur dessa yrkeskategorier ser på en bra läkare. Men ibland har hon också hamnat i pinsamma situationer, då hon inte har kunnat läsa av de oskrivna, sociala regler som finns. 

– En regel som jag till exempel numera är medveten om, är att man inte kramas på jobbet. I min kultur är vi mycket mer kroppsnära och visar vänskap på ett helt annat sätt!

Text: Åsa Hansdotter

Foto: Kennet Ruona

 Fotnot. Programmet startade i januari 2018 och vänder sig till läkare med utländsk läkarexamen som behöver komplettera sin utbildning för att kunna söka svensk läkarlegitimation. Efter slutförd utbildning och prövning av Socialstyrelsen kan deltagarna söka allmäntjänstgöring (AT) i Sverige. 

MER OM Mariana Reza Felix

Ålder: 34 år

Familj: Sambo i Malmö

Från: Venezuela. Har läkarlegitimation från Venezuela och Spanien

Kom till Sverige: 2011

Gillar med Sverige: Att det är fred 

Saknar mest från Venezuela: 

Förutom familjen, stranden och havet 

MER OM Marcelo Petri

Ålder: 38 år

Familj: Fru och ett barn i Malmö

Från: Brasilien. Har läkarexamen 

från Mexiko

Kom till Sverige: 2011

Gillar med Sverige: Transport-möjligheterna – det är så lätt att ta sig mellan olika platser

Saknar mest från Mexiko: 

Majstortilla