Administration, Samverkan

Tema: Upprop mot LU:s placeringar i fossil energi

Många forskare sysslar med hållbarhet, men hur hållbart är Lunds universitet?
Inte tillräckligt, menar lärare och studenter som skrivit under det s.k. Fossil Free-uppropet.
– Ett universitet som Lunds borde inte konkurrera om jumboplatsen i en fråga som det råder så stor enighet kring, menar professor Lennart Olsson.
Rektor Torbjörn von Schantz förnekar att LU skulle vara nära någon jumboplats.
– Vi ser kontinuerligt över våra placeringar, säger han.

Torbjorn

Rektor Torbjörn von Schantz.

Lennart Olsson, föreståndare för LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies) har tillsammans med studenter och anställda försökt förmå universitetsledningen att rensa LU:s donationsfonder från placeringar i företag som har fossil energi som sin huvudsakliga verksamhet.

– Att avveckla placeringarna i fossil energi skulle inte spela någon större ekonomisk roll för universitetet. Däremot skulle det vara en kraftfull markering och ge en viktig signal till våra studenter och anställda, säger han.

Fossil Free är en global organisation med lokala underavdelningar. Studentföreningen FossilFritt Lund är en sådan och uppvaktade universitetsstyrelsen så sent som i december 2014. Med sig hade de då också en namnlista undertecknad av 180 anställda. Något beslut i den vägen togs dock inte på det styrelsesammanträdet.

Rektor Torbjörn von Schantz tycker att ambitionen bakom Fossil Free är mycket lovvärd, men att det finns flera sätt för universitetet att ta ansvar för klimatfrågan. Avyttringen av fossilbränsleinriktade bolag har både för- och nackdelar och kanske inte ens ger en önskad effekt. Dessutom, säger rektor, så placeras mindre än 100 miljoner kronor av LU:s totala stiftelsevärde (som uppgår till 2,6 miljarder) – i fonder. Det är dessa fonder som Fossil Free riktat in sig på eftersom de periodvis kan ha innehav i oljebolag.

– Detta är inte i första hand en ekonomisk fråga för universitetet, utan en fråga kring lagar och regler som omgärdar våra donationer. Vi kan och får inte experimentera med donatorernas pengar, utan vi måste se till att placeringarna sker på ett betryggande sätt. De fonder som Fossil Free föreslår att vi ska använda istället har inte varit på marknaden tillräckligt länge för att vi ska våga ge oss på dem, säger Torbjörn von Schantz.

Han hänvisar också till GES, Global Engagement Service, ett företag som stöttar kapitalägare och förvaltare i att genomföra placeringar som tar hänsyn till bland annat miljön. Deras analys visar att LU:s exponering mot rena fossilbränslebolag är relativt liten i jämförelsevis med ledande investerare med diversifierade portföljer.

– GES slutsatser gör att Donationsstyrelsen idag inte ser några akuta behov av att förändra LU:s nuvarande investeringsstrategi. Däremot kommer vi att presentera ett par nya idéer kring placeringsinriktningen för de ändamålsbundna donationerna för styrelsen i juni, säger Torbjörn von Schantz.

Lennart Olsson beklagar universitetsledningens slutsatser och jämför med andra universitet.

– Stanford University beslutade förra året att sälja av alla sina innehav, Chalmers som är en större ekonomisk spelare än LU har avyttrat och det ryktas om att Uppsala är på väg. Organisationer som Svenska Kyrkan har tagit avstånd och inte minst en av världens största enskilda privata forskningsfinansiärer Rockefeller Foundation som en gång byggde upp sitt kapital på oljan, påpekar Lennart Olsson.

Torbjörn von Schantz menar att LU har god kontroll på läget.

–  Vi kan säkert bli ännu bättre, men inte genom att hasta in i ogenomtänkta beslut. Vi sålde så sent som förra året våra innehav i gas-jätten Gazprom och vi ser kontinuerligt över våra placeringar både ur ett etiskt, avkastningsmässigt och miljömässigt perspektiv, säger rektor.

På styrelsemötet den 12 juni beslöt man att placeringen av kapitalet för de ändamålsenliga donationerna ska få en tydligare miljöprofil och förutom att man, vilket redan görs,  följer OECD:s riktlinjer samt FN:s Global Compact, även ska verka för en övergång till placeringar med ett minimum eller helt utan fossila bränslen. Detta ska ske successivt under en 5-års period, i takt med att marknaden utvecklas inom detta område.

Maria Lindh

Fotnot: Förutom studenter har 19 professorer, 22 docenter, 14 lektorer, 12 doktorer, 43 andra forskare och 73 doktorander undertecknat det öppna brevet till Lunds universitet att divestera förvaltade stiftelsemedel ur fossilbolag.

Övriga artiklar i LUMs tema ”Hållbart” se Dags att handla – för vem?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *