Om LUM

Lunds universitets magasin, LUM, kom ut första gången 1968 och når samtliga anställda och nästan lika många utanför universitetet.

LUMs huvudsakliga syfte är att i artiklar och reportage skildra universitetets pågående utbildning och forskning, liksom stödverksamheten bakom den. Att öka förståelsen för universitetet som arbetsplats genom att förklara dess komplexitet och bidra till förbättringar inom organisationen.

Syftet med den externa upplagan är att sprida kunskap om vad som händer vid universitetet. Att inspirera media att gå vidare med reportage och artiklar som de läst i LUM, att hålla alumner uppdaterade, att visa externa forskningsfinansiärer hur deras anslag utnyttjas och vilka resultat som uppnås samt inspirera omvärlden till samverkan med Lunds universitet.

För aktuella uppgifter om redaktionen se https://www.lu.se/om-universitetet/kontakta-oss/ingang-media/lum-redaktionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *