Administration, Allmänt

Viktigt med långsiktighet inför nya diskrimineringslagen

Vid årsskiftet träder den nya diskrimineringslagen i kraft. Bland annat ersätts det nuvarande kravet på handlingsplaner med ett mer resultatinriktat arbetssätt. Det gäller dock att man noga tolkar de nya reglerna så att de inte i första hand främjar kortsiktiga satsningar, menar Tomas Brage som är ordförande i jämställdhets- och likabehandlingskommittén vid Naturvetenskapliga fakulteten.