Administration, Allmänt

Fossilfria fonder snabbare än väntat

I praktiken har Lunds universitet sedan i somras inte längre några pengar investerade i företag med fossila aktier, det vill säga andelar från företag som utvinner kol, olja eller naturgas. I stället för på fem år genomfördes projektet på ett och ett halvt år. Startskottet för projektet var ett studentupprop, Fossil Free Lund University.

Event, Samverkan, Teologi

Påvebesöket fördjupar diskussionen om religion

. Påve Franciskus har ett otroligt medialt genomslag. Han har också stor betydelse för hur vi förstår religion och hur religion fungerar i både religiösa och sekulära sammanhang.
Det säger Johanna Gustafsson Lundberg, ställföreträdande prefekt på Centrum för teologi och religionsvetenskap, CTR, som håller en öppen seminarieserie veckan innan påvens besök i slutet av oktober.

Administration, Samhällsvetenskap

Chefskonsulten som blev prefekt

En modern tappning av det kollegiala ledarskapet!
Det önskar Charlotte Simonsson, – ledarskapskonsulten som återvände till universitetet och själv blev chef. Här saknar hon ett forum för löpande diskussioner om ledarskapet.
– Vi är så bra på att analysera och problematisera allt annat – men hur vi har det som ledare pratar vi knappt om, säger hon