Samverkan

Lokal hållbarhet i det globala

Lönar det sig att samverka lokalt för att lösa globala klimatproblem? Vad bidrar forskarna med och hur kan de förbättra sitt sätt att arbeta? Behöver grundläggande strukturer ändras – eller handlar det bara om attityder? LUM har talat med forskare, kommuntjänstemän och universitetsledning om universitetets roll i den nödvändiga omställningen mot en hållbar samhällsutveckling.

Forskning, Samverkan

Att jobba lokalt ger hopp och energi

– I det lokala hållbarhetsarbetet finns en kraft som ger hopp, menar Johan Bergström och Lena Neij, forskare som jobbar med både organisationer och myndigheter utanför universitetet.
– Vi forskare måste vara beredda att ingå i många olika konstellationer inom och utanför akademin. Och vi behöver inse att människor ser saker på olika sätt och därför tillåta fler än ett perspektiv.

Forskning, Samverkan

”Öppna slussarna mellan stad och akademi”

– Vi borde öka möjligheterna att forska i kommunerna. Samtidigt behöver universitetet bli bättre på att släppa in folk med andra erfarenheter. Ska vi klara samhällsutmaningarna måste vi se till att forskningen kan påverka exempelvis det som vi gör i Malmö, säger Per-Arne Nilsson, avdelningschef vid Malmö miljöförvaltning.

Samverkan

Gränsgångaren efterlyser nyfikenhet – och kaffe

Roland Zinkernagel är Internationella miljöinstitutets första kommundoktorand – en gränsgångare som delar sin tid mellan utredarjobb i Malmö och forskning i Lund. Roland Zinkernagel ska förbättra Malmös hållbarhetsarbete. Samtidigt får han chans att reflektera över hur det fungerar när kommuner och forskare jobbar ihop.

Allmänt, Utbildning

Ny MOOC förbättrar skrivandet

För vissa faller det sig naturligt att skriva, för andra är det en börda. Lagom till hösten startar Lunds universitet en MOOC i akademiskt skrivande, den första på svenska.
Ett mål med kursen är att fler ska se själva skrivandet som en självklar del i forskningsprocessen – oavsett ämnesområde.

Forskning, Medicin

Hon söker orsaker till njursvikt

Människor och andra däggdjur har två njurar, men bara ett hjärta och en hjärna. Varför är det egentligen så?
– För att njurarna är så viktiga, förstås! säger Diana Karpman – lite på skoj och lite på allvar. Som överläkare och professor i njurmedicin tycker hon verkligen att dessa organ är bland de viktigaste i kroppen.

Administration

Etikråd håller rågången mot tvivelaktigt handlande

Macchiarinis luftstrupar är en av de största skandalerna inom universitetsvärlden på senare tid. Ärendet visar brist på etik och moral ur flera perspektiv.
– Detta hände förvisso vid Karolinska institutet, men vid varje lärosäte görs dagligen bedömningar som kan få stora konsekvenser, säger vicerektor Bo Ahrén, ordförande i universitetets nyinrättade Etikrådet.