Forskning, Samverkan

LERU-samarbete ger bättre ingångar till EU

. LERU-träffarna för dekaner är prioriterade hos samhällsvetare och jurister. För samhällsvetarna har träffarna gett nya ingångar till EU, för juristerna ett doktorandutbyte med andra prestigefulla LERU-universitet.
Det berättar Ann-Katrin Bäcklund, samhällsvetardekan sedan drygt sex år, och Mia Rönnmar, ny juristdekan. LUM förde samman dem för ett samtal om LERU.

Forskning, Naturvetenskap, Teknik

Dags för forskarna att installera sig på MAX IV

– Det känns fantastiskt. En milstolpe, sa professor Mikael Eriksson från åskådarplats, när MAX IV:s nya lokaler invigdes på Brunnshög i början av juni.
Den här dagen var byggherrarnas. Ulrika Hallengren, VD på det ansvariga fastighetsbolaget, lämnade först symboliskt över nyckeln till rektor Torbjörn von Schantz som sedan lämnade den vidare till Christoph Quitmann, direktör för Max IV-laboratoriet.

Allmänt, Forskning

Promotion i skir grönska

I full sol tågade 208 doktorer, 9 jubeldoktorer och 18 hedersdoktorer genom Lundagård mellan Universitetshuset och Domkyrkan. Årets största akademiska högtid ramades in av en sällan skådad syrenprakt, och den nya lindallén lyste grön. Nytt för i år var en rullstolsramp så att även de med funktionshinder kunde delta i processionen.

Administration, Medicin

Folk: Hon återskapar 1300-talet på sin fritid

”Re-enactment” kan översättas med historiskt återskapande, där målet är att återskapa en historisk tid eller händelse så trovärdigt som möjligt. För Linda Clarin, personalsamordnare på Institutionen för laboratoriemedicin i Lund, är det slutet av 1300-talet som gäller. Med jämna mellanrum byter hon och hennes kamrater sina tröjor och jeans mot rustningar, hättor och yllekjortlar.