Samverkan, Tvärvetenskap

Projekt om proaktiv cancervård vill hitta nya vägar till vården

Cancer är en folksjukdom som finns i 200 olika typer och drabbar en av tre. Ändå är kunskapen om sjukdomen inte särskilt stor. Många drar sig för att söka vård och bär istället på sin oro över att bli sjuk. Nu planerar Institutionen för designvetenskaper att bygga upp ett forskningscentrum med inriktning mot proaktiv cancervård.

Ulrika Sanden

Ulrika Sandén är doktorand vid Institutionen för designvetenskaper.

– Vi vill korta tiden från att man börjar oroa sig över något, till exempel ett födelsemärke, till att man kommer i kontakt med vården. Om du kommer till läkaren i god tid kanske det räcker med en operation – sedan är det klart, säger Ulrika Sandén, doktorand vid Institutionen för designvetenskaper.

Forskargruppen Proaktiv cancervård samlar kompetenser inom teknik, medicin, logistik, socialt arbete och folkhälsa. Målet är att hitta nya vägar till vården med utgångspunkt från patientens behov. För att öka den allmänna kunskapen om cancer samarbetar forskarna med bland annat Attendo i Helsingborg, Friskis & Svettis i Lund och Botkyrka kommun i Stockholms län.

– Hemtjänsten arbetar med människor i åldern 75+ medan idrottsföreningar även når ut till yngre målgrupper. I Botkyrka kommun följer vi ett spännande projekt där man arbetar med hälsoinformatörer. Det är kommuninvånare som är volontärer och informerar sina vänner och kollegor om cancer, prevention och hälsa, berättar Ulrika Sandén.

När det gäller överlevnad är nämligen tidig upptäckt en av de viktigaste faktorerna. Forskargruppen studerar hur man kan öka användbarheten av ny teknik, till exempel utandningsprov eller symptommonitorering genom en mobilapp.

– Med teknik och interaktiva verktyg kan vi också minska tristessen på sjukhus. Tänk dig att föra in naturen på sjukhusväggarna med virtual reality. Eller att låta patienter komma i kontakt med varandra genom dataspel, säger Ulrika Sandén.

Satsningen på proaktiv cancervård handlar också om att förenkla tillvaron och nuet för den som har cancer och närstående. Under en tid bodde Ulrika Sandén i en liten fiske-by i ögruppen Vesterålen i Norge. Därifrån har hon hämtat inspiration till artikeln ”Nuets förnöjsamhet”, som gav henne pris för bästa artikel inom sociologisk forskning förra året.

Nu studerar hon hur olika former av gruppverksamheter kan skapa trygghet och förnöjsamhet i nuet för människor som har cancer. Det kan vara en facebookgrupp, eller varför inte en träningsgrupp på Friskis & Svettis?

– Mentaliteten i Vesterålen är mycket speciell. Det var ballt att bo där, jag tappade hakan en gång i veckan. Folk har roligt och man har ganska svart humor. När någon blir sjuk hittar man ett positivt sätt att bekräfta det hemska och kanske säger ”Nu måste vi skynda oss att ha den där festen!”.

Text & Foto: Eva Nelsson