Humaniora, Medicin, Samverkan

Psykiskt sjuka hör musik annorlunda

Sitter musiken i kroppen, själen eller bara i huvudet? Psykiskt sjuka upplever musik annorlunda än vad friska personer gör och att skapa egen musik när man är sjuk kan vara en helande process.
Detta tar seminariet Kroppens klanger och medicinens musik upp.

Musikvetaren Tobias Lund.

Musikvetaren och musikskribenten Tobias Lund är fascinerad av paradoxen att musik genom till exempel dans och arbetssånger kan vara tätt knuten till kroppen men att den till formen också kan vara så abstrakt. Han är intresserad av hur vi människor kan skapa vår egen musik i huvudet av ljuden runtomkring oss – även om vi ligger stilla i en sjukhussäng.

– Jag tror mycket vore vunnet om fler upptäckte möjligheten att leka med ljud och att i huvudet skapa sin egen musik. Att vara kreativ och skapa kan vara en helande process, säger Tobias Lund.

Han berättar om en nära anhörig som drabbades av hjärtinfarkt. Väl på sjukhuset var han mycket orolig. Men sedan fokuserade han på ljudet av regnet som föll på fönsterblecket och på hur det lät tillsammans med droppmaskinens rytmiska dropp. 

– Det lugnade honom, han skapade själv musik av ljuden runt honom och han fick kontroll över något, säger han. 

Ett annat mer anspråksfullt exempel på musikalisk formlek är Sjostakovitjs Symfoni nr 15 som skrevs mellan två hjärtinfarkter. I slutet av sista satsen är det som om själva musiken upplöses och ersätts av sus och olika blipp-ljud som det ligger nära till hands att förbinda med Sjostakovitjs erfarenhet av sjukhusets ljud.

– Det kan verka uppgivet, ja hemskt, när en snart döende tonsättare låter sin sista symfoni sluta så. Men det är ju också en seger om det faktiskt var så att han tog dessa ljud som omgav honom och bearbetade dem musikaliskt. Mellan det konkreta och det abstrakta finns ett rum för estetisk lek. Där kan man vara fri också när man är sjuk.

Detta kommer Tobias Lund att tala om på det öppna seminariet Medicinens musik och kroppens klanger. Där kommer även Sören Nielzen, tidigare docent i psykiatri och dirigent, att prata om hur människor med olika slags psykiska sjukdomar upplever musik. 

– Den känslomässiga upplevelsen av musik förändras när man är psykiskt sjuk. Genom att studera varseblivningen och de känslomässiga reaktionerna kan man snabbare diagnostisera till exempel schizofreni, säger Sören Nielzen.

Sören Nielzen har även uppfunnit en apparat som mäter hjärnaktiviteten i samband med akustiska signaler. Den har använts i vården i olika landsting för att snabbare diagnosticera bland annat schizofreni, men också blivit kritiserad för att inte vara baserad på tillräcklig forskning.

Text & foto: Jenny Loftrup