350-årsjubileum, Event

Sex rektorer skrev historia på Athen

Ett stort stycke rektorshistoria skrevs på anrika Café Athen en kväll i slutet av januari. Fyrtio rektorsår fördelade på sex rektorer var samlade. Enigheten om vad ett universitet är och vikten av det, inte minst i denna tid, var stor.

De senaste sex rektorerna vid Lunds universitet.

Rektorerna från vänster Carl-Gustaf Andrén, Håkan Westling, Boel Flodgren, Göran Bexell, Per Eriksson och Torbjörn von Schantz. Foto: Per Lindström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Café Athen var fyllt till sista stolen och samtalsledarna, Lynn Åkesson dekan för HT-området, och Per Svensson kulturjournalist på Sydsvenskan, hade en tuff uppgift i att styra de pratglada rektorerna som berättade anekdoter från förr, skämtade och fyllde i varandras erfarenheter.

En fråga var i alla fall vad man tyckt sig lyckats bäst respektive sämst med under sin rektorsperiod. Enda kvinnliga rektorn till trots, så tyckte Boel Flodgren att hon misslyckats med jämställdheten.

– Den var en seg rackare och jag gjorde en del men hade velat göra mer, sa hon.

Per Eriksson beklagade att han inte hunnit göra något åt akustiken i aulan. Men annars var det roligare att prata om det man var mest nöjd med under sin rektorstid och i Per Erikssons fall var det reformerna kring studentbostäderna och hemlösa och bostäder. Göran Bexell var glad över alla forskningspengar som landade i Lund under hans tid. Och han tyckte också att han åstadkommit ett bra samtalsklimat i dekanrådet numera rektors ledningsråd. Håkan Westling skämtade om att han var nöjd och stolt med allt han gjort under sina nio år.

– Men utredningen Grundbulten om grundutbildningens förnyelse var nog ändå det bästa, kom han fram till.

Samtalet handlade mycket om samverkan. Carl-Gustaf Andrén berättade att han redan 1957 bjudits in till Skånes handelskammare och att man då diskuterade vikten av samarbete med universitetet. Göran Bexell berättade om det kulturråd han startade i början på 2000-talet och menade att det ska handla om att öppna universitetet utan att förlora integriteten.

Vad är ett universitet, var en annan fråga som, efter viss diskussion, enade alla sex rektorer.Det är den plats där professorer, lärare och studenter – med nyfikenheten som främsta drivkraften – söker sanningen som de sedan vill förmedla till omvärlden!

Svårigheten att hålla ihop universitetet drabbade särskilt Boel Flodgren i slutet på 1990-talet då LTH ville bryta sig loss och bli självständig högskola. Per Eriksson var en av förespråkarna för utbrytningen fick han lite motvilligt medge. Men motiverade det med att man hellre ville sorterna under industridepartementet än under utbildningsdepartementet. Och som om det inte räckte med LTH så startade också Malmö högskola på den tiden.

– Dit försvann ju också en del av ”våra” forskare tyckte vi då, sa Boel Flodgren.

Trots att majoriteten av rektorerna var dåtida så skrev de under på det Torbjörn von Schantz sa om att universitetet aldrig varit viktigare än just nu på grund av den populism och faktaresistens som breder ut sig i världen. Särskilt Håkan Westling uppmanade universitetet till skärpning gällande motvikten till detta, med tanke på att även dagstidningarnas dagar verkar räknade.

Rektorsmötet på Café Athen var ett jubileumsarrangemang och den första av åtta samtalskvällar nu under jubileumsåret. Nästa är den 16 februari och handlar om lundaandan – finns den?

Text: Maria Lindh

 

FAKTA Rektorernas tidsordning

Carl-Gustaf Andrén (teologi) rektor 1977 – 1980

Nils Stjernquist (statskunskap) rektor 1980 – 1983 (bortgången 2000)

Håkan Westling (medicin) rektor 1983 – 1992

Boel Flodgren (handelsrätt) rektor 1992 ­– 2002

Göran Bexell (etik, HT) rektor 2003 – 2008

Per Eriksson (signalbehandling, LTH) 2009 – 2014

Torbjörn von Schantz (naturvetenskap) 2015 –