Ekonomi, Samverkan

Stiftelsen EFL fortsätter utan sitt flaggskepp

På uppdrag av rektor ska Stein Kleppestö undersöka Ekonomihögskolans möjligheter att erbjuda uppdragsutbildning. Han är också styrelseordförande för den fristående Stiftelsen EFL som nu fortsätter sin verksamhet utan sitt flaggskepp, Executive Master of Business Administration, EMBA.

Stein Kleppestö. Foto: Håkan Röjder

I rollen som styrelseordförande ser han att det ekonomiska avbräcket blir stort för stiftelsen när de nu förlorar EMBA:n som utgör en tredjedel av EFL:s omsättning. Men det är inte det värsta, tycker han, utan värre är om något av det förtroende som EFL alltid haft hos regionen har gått förlorat.

– Det är viktigt att alla förstår att man kan fortsätta att lita på och göra affärer med EFL, säger han.

Gällande ekonomin menar Stein Kleppestö att EFL är välskött och har ordning på finanserna och klarar ett eller två svåra år. Han ser ingen anledning att avveckla andra kurser och program som marknadsekonomin eller styrelseprogrammet. Tvärtom fortsätter man att utveckla nya kurser och program som kan fylla luckan efter EMBA:n.

– Jag är vid gott mod och personalen likaså. 

Stein Kleppestö som även är universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen får också en roll i att designa om EMBA:n så att den uppfyller högskoleförordningens kriterier och stämmer med Bolognamodellen. Han hoppas att den kommer ges igen så snart som möjligt. 

– Fler ämnen kommer säkert att plockas in i programmet och just nu förhör jag mig bland institutionerna om kapacitet och tid. Men de flesta lärare är redan fullt belastade på sina tjänster och nyanställningar tar tid. 

Steg två i Stein Kleppestös uppdrag blir att undersöka behovet av den typ av uppdragsutbildning som Ekonomihögskolan skulle kunna erbjuda näringslivet och det övriga samhället. Det steget kan också komma att kräva ett återuppbyggande av förtroende.

– Även Lunds universitets varumärke har fått sig en smäll i samband med indragning-en av EMBA:n, konstaterar han. 

Maria Lindh

Se även artikeln om uppdragsutbildningen i digital marknadsföring för Atlas Copco.

Se även artikeln om Bra att uppdragsutbildningen  blivit strategisk

Se även Fler lärare kan behöva anställas