Utbildning

TEMA | Nya studenter: LU tonar ner sin roll i mooc-samarbete med tyskt universitet

Medan Miljöinstitutet fick avslag på att skapa en ny klimat-mooc om hållbara städer, har en annan klimat-mooc med lundaforskare seglat upp på nätet – under tysk flagg.
Bakom ligger gästforskaren Angela Oels. Hennes tidigare hemuniversitet Hagen är huvudproducent, medan Lunds universitets roll tonats ner efter signalerna från Utbildningsnämnden.

Angela Oels

Gästforskaren Angela Oels i trailern för mooc-kursen som ges inför FN:s klimatmöte i Paris.

Angela Oels har varit knuten till Statsvetenskapliga institutionen sedan i våras och har under den tiden byggt upp den nya mooc-kursen som ett samarbete mellan Hagen och Lund. Hagen står för två tredjedelar av inslagen i kursen, LU för resten.

Angela Oels vistelse finansieras med ett exklusivt Humboldt-stipendium från Riksbankens Jubileumsfond medan tyska utbildningsdepartementet stått för merparten av kostnaderna för mooc-kursen. Hagen som är ett distansutbildningsuniversitet har bland annat bidragit med en trekamera-studio som alltid står redo för inspelningar.

Fem lundaforskare – från statsvetenskap och LUCSUS, Centrum för hållbarhetsstudier – deltar. Deras inslag spelades in i Juridicums studio.

– Kostnaden var liten för LU, men vinsten stor, tror Angela Oels.

De medverkande lärarna la ner mycket extraarbete, men var entusiastiska efteråt.

– Detta är också medieträning för dem och de har blivit mer avslappnade inför kameran.

Att nå ut till så många människor som det handlar om här är fantastiskt inspirerande – och viktigt, fortsätter hon.

– Vi kokar ner våra viktigaste forskningsrön till tio minuter. Och når människor i Indien!

Det blev något av en antiklimax när Utbildningsnämndens mer försiktiga hållning gentemot mooc-kurser nådde deltagarna. LU:s roll måste tonas ner och inga diplom utfärdas härifrån. Statsvetarnas prefekt Tomas Bergström fick snabbt se till att trailern inför mooc-kursen ändrades så att Hagens universitet är huvudproducent och enbart ”i samarbete med Lunds universitet”.

– Jag är ingen generell förespråkare av mooc-kurser – de är för tids- och arbetskrävande och jag vill slå vakt om det fysiska mötet i campusundervisningen. Hade det handlat om att ta en miljon från grundutbildningsanslaget hade jag aldrig i livet gått med på det, säger Tomas Bergström.

Men i det här fallet var det annorlunda, menar han.

– Här kom en gästforskare med både en plan och pengar. Angela Oels hade LU-forskare med på båten och erbjöd ett utvecklingsprojekt som kunde främja IT-baserade lösningar inom all undervisning. Det hade varit idioti att säga nej.

Lunds universitet får också mycket gratis reklam genom mooc-kursen som ges inför FN:s klimatmöte i Paris. All administration sköts dessutom från Tyskland, säger Tomas Bergström.

– Mooc-kurser ersätter inte på något sätt campusutbildning, de utgör ett extraerbjudande inom fortbildningen och är ett starkt marknadsföringsverktyg, sammanfattar Angela Oels.

BRITTA COLLBERG

Mooc-kursen: “Climate Change: a question of justice?” körde igång i slutet av september. Se www.youtube.com/watch?v=iVFKpPisam8

https://mooc.umweltwissenschaften.de

För resten av artiklarna i temat se ”Pedagogisk utveckling med förhinder”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *