Ekonomi, Samverkan

Tema: Stat och företag borde göra en nationell hållbarhetssatsning

Olika syn på om tillväxt är bra eller inte, ligger förmodligen bakom dagens totala brist på politiska visioner när det gäller hållbarhet, menar företagsekonomen Thomas Kalling, professor i strategi. Han är besviken på både sittande och före­gående regering och vill att stat och före­tag gör en stor hållbarhetssatsning i svensk samarbetsanda. Då kan såväl miljön som ”business” blomstra.

Learning Partnership med E.ON

Thomas Kalling menar att det ligger stora ekonomiska och miljömässiga vinster i ett samarbete mellan stat och företag.

Har du något förslag på nationell hållbarhetssatsning?

– Ja! Elektrifiering av E6:an. Som en gigantisk testbädd.

Varför?

– Sverige är mycket starkt inom dels energiteknik, dels informations- och kommunikationsteknik. Det är kompetens som behövs om vi ska kunna genomföra något radikalt nytt, som att befria E6:an mellan Malmö och Göteborg från alla transporter med fossila bränslen. Bredvid tåget…

Varför är detta ett bra sätt att bygga det hållbara samhället?

– För att det förenar hållbarhet med ekonomisk konkurrenskraft. Hela världen behöver minska sina koldioxidutsläpp, och allra mest USA och Kina. Lyckas vi med detta projekt kan vi säkert sälja ”tjugomila-stumpar” elektrifierad motorväg till exempelvis Kina.

Kommer det här att fungera?

– Ja, om alla parter samarbetar över gränser – privat och offentligt, kapital, banker, industri – hela vägen ut till utförare och slutkonsumenter. Samarbete är ju något vi är bra på i Sverige, få andra länder slår oss på fingrarna där historiskt. Vi har åstadkommit stora samhällsförändringar förut genom gräns-överskridande dialog. Med staten, i det här fallet Trafikverket, som garant och beställare i samarbete med stora, kompetenta företag som fordonsindustrin, byggföretagen, ABB, Ericsson etc. – så skulle vi få fart på innovationskraften.

Har du pratat med politiker om detta?

– Nej, ärligt talat saknar jag väl både incitament och struktur – dessutom har aldrig nån politiker frågat. Den ”tredje uppgiften” fungerar inte, för vi forskare bedöms bara inom det akademiska systemet, vilket fostrat en yrkeskår som inte verkar så intresserad av att delta i den offentliga debatten. Jag inser samtidigt att detta inte håller. Vi som forskar måste bli vår egen PR-byrå och ge oss in i samhällsdebatten – det är inte bara nödvändigt utan också roligare! Bästa sättet är såklart att teama upp istället för att genomföra det här korståget i små skurar.

Britta Collberg

Övriga artiklar i LUMs tema ”Hållbart” – se Dags att handla – för vem?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *